Deutes

 • Amb nosaltres eliminaràs els teus deutes "Llei de la Segona Oportunitat"

  Les exigències d'aquest decenni fan que estiguem tot el dia sense poder descansar ni per segon: he d'anar a treballar, després anar al banc, al migdia sessió ràpida al gimnàs i seguir treballant a la tarda; un cop he acabat he de portar la meva filla a l'entrenament i el meu fill a classe de guitarra, preparar el sopar i menjar per al dia següent, recollir-los a tots dos, sopar i, per fi, em puc ficar al llit. Pitjor un cop et fiques al llit, et vénen al cap tot el que hauràs de fer per demà per poder pagar totes les factures i deutes que tens pendents: la hipoteca, les lletres del cotxe, els préstecs personals, sense comptar la tensió de comptar com avalador del pis del teu germà.
   
 • Ben Trobats 11/06/2018 Llei de la Segona Oportunitat

   

   

   

   

   

   

   

  Avui al magazín matinal Ben Trobats hem parlat de la Llei de la Segona Oportunitat, una opció per renegociar el deute en persones que es troben en una situació precària i amb molt deutes. Us expliquem qui si pot acollir, els tràmits, on s´ha d´anar i molt més.

  Aquí VÍDEO

 • Com comprovar si et pots acollir a la Llei de la Segona Oportunitat?

  La majoria de persones endeutades desconeixen que hi ha vigent l'anomenada LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT, que estableix que les persones físiques, siguin particulars o empresàries, puguin sol·licitar un acord de pagaments.
   
  Et proposem la realització d'un qüestionari molt senzill, el qual et donarà una aproximació de les possibilitats d'èxit a l'acollir-te a aquest mecanisme.
   
 • COVID-19 i la nova regulació Concursal

  El dimecres 29 d'abril de 2020 es va publicar en el BOE el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia amb l'objectiu de pal·liar la situació econòmica i empresarial que estan sofrint tant empreses com empresaris individuals, així com particulars en les seves vides quotidiennes.

  En concret, en el que a la situació concursal es refereix, trobem novetats en el capítol segon d'aquest Reial decret llei incloent mesures en l'àmbit concursal i societari per a facilitar el procediment o bé intentar solucionar-lo sense la necessitat o obligatorietat d'arribar a la fase de liquidació, podent complir amb un conveni o preconcurs.

 • Han publicat les meves dades en un fitxer de Morosos. Què puc fer?

  Habitualment està sent un costum molt utilitzat per reclamar els deutes la inclusió de les persones deutores (tant físiques com jurídiques) en els anomanats “Fitxers de Morosos”. D’aquesta manera es publiquen les dades personals de la persona deutora relatives a l’impagament perquè això li comporti problemes a l’hora de dur a terme altres gestions econòmiques i així tenir més interés en pagar. El fet d’estar inclòs en un Fitxer de Morosos pot perjudicar a l’hora de realitzar operacions de finançament (dificultats per la concessió de crèdits o hipoteques, impossibilitat d’obtenir una tarjeta bancaria, no poder contractar una assegurança…). 
   
 • La pensió d'aliments afectada per l'Acord Extrajudicial de Pagaments (AEP).

  La pensió d'aliments afectada per l'Acord Extrajudicial de Pagaments 
   
  En l’AEP han d'incloure's tots els crèdits que mantingui el deutor amb els seus creditors, exceptuant els crèdits públics, això vol dir que la pensió d'aliments és considerada com un crèdit més que manté el deutor i que el creditor tindrà un paper en el procediment.
   
 • Mecanisme de la Segona Oportunitat: La Exoneració definitiva dels crèdits de Dret Públic

  La Sentència de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca de data 21 de setembre de 2016, estén el benefici de l'exoneració als crèdits de dret públic. Aquesta resolució assenyala que malgrat que en la fase extrajudicial els deutes de caràcter públic no podran veure's afectats per l'acord de pagaments amb els creditors, la veritat és que en posteritat, una vegada declarat el concurs consecutiu els crèdits públics podran quedar exonerats.

 • Mesures en cas de situacions d'insolvència pel COVID-19

  Mesures en cas de situacions d'insolvència: l'obligació de complir amb els terminis establerts a l'article 5 de la Llei Concursal i l'Estat d'Alarma.

  La Llei concursal, en el seu article 5, obliga a tot deutor a sol·licitar la declaració de concurs dintre dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o conèixer el seu estat d'insolvència.

 • Qui es pot acollir a la Llei de la Segona Oportunitat (Part I)

   
  La Llei de la Segona Oportunitat

  El 7 d’abril de 2016 va entrar en vigor la Llei de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'orde social, popularment coneguda com a Llei de Segona Oportunitat.

  Aquesta Llei té la intenció de proporcionar un instrument legal per autònoms i particulars, en cas que el seu projecte hagi fracassat i estiguin endeutats, i així poder començar de nou.

 • Qui es pot acollir a la Llei de la Segona Oportunitat (Part II)

  ¿Què és el concurs consecutiu?

  Es el tràmit a sol·licitar en seu judicial, per part del mediador i deutor en cas que no s’aconsegueixi un acord extrajudicial de pagament, o aquest sigui incomplert. En aquest tràmit el Jutge nombrarà a un Administrador Concursal, qui normalment serà el mateix mediador.

  La tramitació del concurs consecutiu dependrà de si el deutor té béns a liquidar o no.

 • Qui es pot acollir a la Llei de la Segona Oportunitat (Part III)

  ¿L’emprenedor o deutor es lliura de tots els deutes?

  En realitat, no. La llei estableix dues excepcions: els crèdits de dret públic i els crèdits per aliments. L’emprenedor o particular seguirà havent de fer front als deutes contrets amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, així com a la manutenció d’aliments dels seus fills en cas d’estar divorciat.

 • S’inclouen al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet els crèdits contra l’Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social?

  S’inclouen al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet els crèdits contra l’Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social?
   
  La resposta és amb un però.
   
  Queda clar que els crèdits contrets amb entitats de crèdit o amb proveïdors tenen la condició de crèdits ordinaris o bé subordinats els quals, un cop finalitzat el procediment del concurs consecutiu i demanat i acceptat el Benefici de l’Exoneració del Passiu Insatisfet a favor del deutor, quedaran exonerats, sempre i quan s’hagin complert els requisits que estableix la Llei Concursal.
   
 • Tot és Possible 12/04/2017 La Llei de la Segona Oportunitat

  Fa just un any, el 7 d’abril del 2016, va entrar en vigor la Llei de mecanisme de Segona Oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social. Es tracta d’un nou instrument legal perquè persones particulars o autònoms que hagin vist fracassar el seu projecte emprenedor puguin afrontar deutes concrets i començar de nou.

  Aquí AUDIO

 • Tot és Possible 15/04/2020 La Llei de la Segona Oportunitat

  Consultori legal des del confinament pel COVID-19. Hem tractat la previsió de possibles demandes i escrits al jutjat en matèria de Dret de Família, Dret Bancari (IRPH), i una especial menció i explicació de la Llei de la Segona Oportunitat, degut a la crisi econòmica que estem vivint.

  Àudio AQUÍ a partir del minut 20