fermi-arias-rac1

RAC1 - Tot és Possible

Arias Advocats, emet tots els dimecres un espai de consultoria legal a càrrec del lletrat Fermí Arias a l´emissora de ràdio RAC1 anomenat  "Tot és Possible"

Cada setmana anirem penjant a les nostres xarxes sociales el contingut de cada programa, o podeu accedir a la web de RAC1 amb el segënt link i buscar-nos.

http://rac1.org/totespossible/

 

Tot és Possible 30/06/2020 El Desheretament

Us deixem l'àudio del Consultori legal on hem parlat d'una pregunta cada vegada més comú, puc Desheretar un familiar del meu Testament?. S´han de reunir una sèrie de causes però si es possible: ✓ Inexistència de relació familiar. ✓ Negar alimentació a el / la testador / a o la seva parella / ascendents / descendents. ✓ Haver maltractat el / la testador / a o la seva parella / ascendents / descendents. ✓ Privació de la potestat del progenitor. ✓ Causes d'indignitat (article 412-3 de el Codi Civil de Catalunya).
 
És important fer constar en el testament el nom de la persona a desheretar i justificar-ho convenientment.
 
El termini per poder impugnar un Desheretament es de 4 anys.
 
Aquí ÀUDIO

Tot és Possible 16/06/2020 Què és l'aixovar domèstic i com afecta en l'Impost de Successions?

En el Consultori legal d'aquesta setmana hem parlat que recentment El Tribunal Suprem ha canviat el criteri sobre la valoració de l'aixovar domèstic en una Herència. Fins ara aquest aixovar es valorava en l'Impost de Successions sobre el 3% de tot el cabal Hereditari. No obstant això, s'ha declarat que no tots els béns de l'Herència formen part de l'aixovar, de manera que s'obre la porta a la possibilitat de sol·licitar la rectificació de les liquidacions ja presentades. També hem donat resposta a una pregunta d'una oient sobre el Desheretament.

Aquí ÀUDIO

 

Tot és Possible 02/06/2020 Ertos, Arrendaments i IRPH

En el consultori d’aquesta setmana hem donat resposta a una sèrie de supòsits que se’ns estan plantejant a causa de l’estat d’alarma pel COVID-19 relacionats amb els ERTOS, com procedeix la reincorporació a la feina en supòsits especials? Es té dret a cobrar l’atur a causa de l’ERTO de dos empreses diferents? I també respecte la nova regulació dels contractes d’arrendaments en aquesta situació tan extraordinària: puc donar terminació al contracte d’arrendament? Hem donat resposta a una consulta relacionada amb un compte bancari en el que consten com a cotitulars quatre persones i que no es pot tancar perquè un dels cotitulars la té embargada a causa d’un deute propi. I, finalment, hem aprofitat per actualitzar als nostres oients respecte com s’estan pronunciant els tribunals espanyols davant la nova sentència europea que declara l’abusivitat de la clàusula d’IRPH dels bancs.  
 
Aquí ÀUDIO
 

Tot és Possible 19/05/2020 La nova regulació de l'Impost de Successions i Donacions, i el seu augment

Posem al dia als oients sobre les noves modificacions de l'Impost de Successions amb la recent Llei 5/2020. L'impost ja s'aplica per totes aquelles defuncions que tinguin data des de l'1 de maig de 2020, les quals veuran altament augmentada la quantia a pagar, sobretot en els casos dels fills majors de 21 anys i les parelles o pares hereus. Parlem de la importància - ara més que mai - en fer una bona planificació del testament per tal de prevenir un impacte fiscal excessiu.

Àudio AQUÍ

 

Tot és Possible 06/05/2020 Sancions per saltar-se el confinament

Sumem una altra setmana més de confinament pel COVID-19 i ens plantegem en la secció legal dubtes sobre les sancions imposades per l'incompliment del confinament per moltes persones, però, estan ajustades al dret aquestes sancions?. També parlem dels espais comuns de les comunitats de veïns.

Aquí ÀUDIO a partir del minut 40

 

Tot és Possible 15/04/2020 La Llei de la Segona Oportunitat

Consultori legal des del confinament pel COVID-19. Hem tractat la previsió de possibles demandes i escrits al jutjat en matèria de Dret de Família, Dret Bancari (IRPH), i una especial menció i explicació de la Llei de la Segona Oportunitat, degut a la crisi econòmica que estem vivint.

Àudio AQUÍ a partir del minut 20

 

Tot és Possible 31/03/2020 Situacions derivades del COVID-19

Teniu disponible l'àudio que vam emetre aquesta setmana dia 31/03/20, on dins de l'escenari en el qual estem vivint de confinament pel COVID-19 tant en l'àmbit sanitari, laboral i econòmic, no podem deixar de banda el tema legal on hi ha molts dubtes i preguntes que estan sorgint en matèria de Dret de Família i Dret de Successions.

Aquí ÀUDIO a partir del minut 36

 

Tot és Possible 03/03/2020 Sentència IRPH, Separacions i Divorcis

El consultori legal d'avui coincideix amb la Sentència que el TJUE a resolt sobre l'índex de IRPH i que afecta milers d'espanyols, així que hem parlat d'ella. També hem parlat sobre les separacions i els divorcis, definició i diferències. I tenir el coneixement que un divorci pot ser de mutu acord o contenciós, i sobretot saber que és molt important estar ben assessorats, sent necessari si és el millor tenir cada cònjuge el seu propi advocat.

Aquí ÀUDIO