Concurs Express

“El deutor haurà de sol·licitar la declaració de concurs dins dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o hagut de conèixer el seu estat d'insolvència”.

Aquesta és, per excel·lència, l'expressió que més hauràs escoltat dels professionals del teu al voltant, bé si ets empresari/ària, o administrador/a d'una empresa i tems per la situació econòmica que s'està produint en aquests temps que vivim. Però quina és la millor manera de donar solució a una situació d'insolvència?

COVID-19 i la nova regulació Concursal

El dimecres 29 d'abril de 2020 es va publicar en el BOE el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia amb l'objectiu de pal·liar la situació econòmica i empresarial que estan sofrint tant empreses com empresaris individuals, així com particulars en les seves vides quotidiennes.

En concret, en el que a la situació concursal es refereix, trobem novetats en el capítol segon d'aquest Reial decret llei incloent mesures en l'àmbit concursal i societari per a facilitar el procediment o bé intentar solucionar-lo sense la necessitat o obligatorietat d'arribar a la fase de liquidació, podent complir amb un conveni o preconcurs.

Mesures en cas de situacions d'insolvència pel COVID-19

Mesures en cas de situacions d'insolvència: l'obligació de complir amb els terminis establerts a l'article 5 de la Llei Concursal i l'Estat d'Alarma.

La Llei concursal, en el seu article 5, obliga a tot deutor a sol·licitar la declaració de concurs dintre dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o conèixer el seu estat d'insolvència.

Amb nosaltres eliminaràs els teus deutes "Llei de la Segona Oportunitat"

Les exigències d'aquest decenni fan que estiguem tot el dia sense poder descansar ni per segon: he d'anar a treballar, després anar al banc, al migdia sessió ràpida al gimnàs i seguir treballant a la tarda; un cop he acabat he de portar la meva filla a l'entrenament i el meu fill a classe de guitarra, preparar el sopar i menjar per al dia següent, recollir-los a tots dos, sopar i, per fi, em puc ficar al llit. Pitjor un cop et fiques al llit, et vénen al cap tot el que hauràs de fer per demà per poder pagar totes les factures i deutes que tens pendents: la hipoteca, les lletres del cotxe, els préstecs personals, sense comptar la tensió de comptar com avalador del pis del teu germà.
 

S’inclouen al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet els crèdits contra l’Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social?

S’inclouen al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet els crèdits contra l’Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social?
 
La resposta és amb un però.
 
Queda clar que els crèdits contrets amb entitats de crèdit o amb proveïdors tenen la condició de crèdits ordinaris o bé subordinats els quals, un cop finalitzat el procediment del concurs consecutiu i demanat i acceptat el Benefici de l’Exoneració del Passiu Insatisfet a favor del deutor, quedaran exonerats, sempre i quan s’hagin complert els requisits que estableix la Llei Concursal.
 

Com comprovar si et pots acollir a la Llei de la Segona Oportunitat?

La majoria de persones endeutades desconeixen que hi ha vigent l'anomenada LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT, que estableix que les persones físiques, siguin particulars o empresàries, puguin sol·licitar un acord de pagaments.
 
Et proposem la realització d'un qüestionari molt senzill, el qual et donarà una aproximació de les possibilitats d'èxit a l'acollir-te a aquest mecanisme.
 

Mecanisme de la Segona Oportunitat: La Exoneració definitiva dels crèdits de Dret Públic

La Sentència de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca de data 21 de setembre de 2016, estén el benefici de l'exoneració als crèdits de dret públic. Aquesta resolució assenyala que malgrat que en la fase extrajudicial els deutes de caràcter públic no podran veure's afectats per l'acord de pagaments amb els creditors, la veritat és que en posteritat, una vegada declarat el concurs consecutiu els crèdits públics podran quedar exonerats.