Classificació del Passiu

En l’anterior article, comentàvem que abans de començar el procediment de la Llei de la Segona Oportunitat, cal fer una valoració de l’actiu que tenim al nostre nom i del passiu, o dels crèdits, que ens queden pendents d’abonar.

Però per què hem de fer un recompte dels crèdits? No s’exoneren tots? Dependrà del cas, ho expliquem:

En primer lloc, cal veure la classificació distinta dels crèdits que fa la llei concursal en funció del seu origen:

  • Crèdits amb Privilegi Especial: Són tots aquells crèdits els quals tenen una garantia al darrere, ja siguin crèdits hipotecaris o reserves de domini de vehicles.
  • Crèdits amb Privilegi General: Aquí s’inclouen els crèdits que es tenen amb hisenda, la seguretat social o qualsevol administració pública, un cop restats tots els interessos generats i recàrrecs i, posterior a aquesta reducció, el 50% es consideraran com a privilegiats.
  • Crèdits subordinats: Són tots aquells crèdits que provenen de recàrrecs, interessos o multes, generats amb anterioritat al concurs.
  • Crèdits ordinaris: La resta de crèdits que no tinguin cabuda en l’anterior classificació, com per exemple, préstecs personals amb entitats de crèdit, la meitat restant del deute amb entitats públiques que comentàvem al segon apartat, o deutes generats amb proveïdors o altres persones.
  • Crèdits contra la massa: Són aquells crèdits que es van generant al llarg del procediment concursal.

D’aquesta manera podrem entendre, al llarg del procediment concursal, la quantitat de deute que se’ns perdonarà i, si tenim deutes amb entitats públiques, la quantia del deute que estarem obligats a abonar. Per tal d’entendre-ho, estigues atent al proper article en el que parlarem sobre l’especialitat del deute públic i la manera d’exonerar-lo.