Accidents de Trànsit


Que fer davant d’un accident de trànsit?
El primer a tenir en compte és el tema de la culpabilitat; és a dir, de qui és la culpa de l’accident.

Si aquesta es clara s’ha de fer un parte amistòs de l’accident, en el que s’han d’indicar les dades dels dos vehicles, i dels conductors, així com les dades de l’assegurança del vehicle, si s’han produït danys i si hi ha persones lesionades encara que siguin lleus. És molt important indicar com s’ha produït l’accident.

Si no està clara la culpabilitat, no hi ha acord o l’accident és molt greu, s’ha de trucar a la policia per tal de que intervingui i faci el corresponent atestat.

Des d’Arias Advocats li recomenem que encara que no hi hagi intervenció policial es facin fotografies tant de lloc de l’accident com dels danys materials dels vehicles.

Quin termini tinc per reclamar?
Es important informar a la seva companyia asseguradora en un termini de 7 dies des de l’accident; per reclamar tenim un any des de la data de l’accident.

Com s’ha de reclamar per un accident?
S’ha d’acudir obligatoriament a un procediment extrajudicial pel perjudicat o hereus de comunicació del sinistre a l’asseguradora, sol·licitant la indemnització que correspongui, que deu emetre l’oferta o resposta motivada com a contestació a la reclamació.

En cas de no està conforme amb l’oferta o la resposta motivada es podrà acudir a la via jurisdiccional per la reclamació de danys i perjudicis.


 

Seqüeles i Lesions derivades dels accidents de trànsit (Part II)

Tipus de seqüeles a indemnitzar derivades d´un accident de trànsit:  

  • Seqüeles físiques

Les seqüeles físiques estan determinades en les taules contingudes en la Llei i s'agrupen segons els òrgans afectats:

a) Sistema nerviós
b) Òrgans dels sentits, cara i coll.
c) Sistema múscul esquelètic
d) Sistema cardiorespiratori
e) Sistema vascular
f) Sistema digestiu
g) Sistema urinari
h) Sistema reproductor
i) Sistema glandular endocrí
j) Sistema cutani

Cada grup recull de forma específica la valoració de la limitació o pèrdua d'algun òrgan.

Seqüeles i Lesions derivades dels accidents de trànsit (Part I)

Què podem reclamar per seqüeles en un accident de trànsit?

Una de les parts més complexa de la Llei de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, és la relativa a les seqüeles i el tractament d'aquestes; les quals inclouen tant les deficiències físiques, psíquiques i fins i tot estètiques de les persones accidentades.

És essencial valorar, tots i cadascun dels danys i lesions permanents que s'hagin pogut derivar de l'accident; és a dir, cal realitzar una valoració exhaustiva i completa de les seqüeles i dels danys al marge de les quanties que es puguin reclamar pels dies necessaris per a la curació o estabilització de les lesions.