Seqüeles i Lesions derivades dels accidents de trànsit (Part I)

Una de les parts més complexa de la Llei de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, és la relativa a les seqüeles i el tractament d'aquestes; les quals inclouen tant les deficiències físiques, psíquiques i fins i tot estètiques de les persones accidentades.

És essencial valorar, tots i cadascun dels danys i lesions permanents que s'hagin pogut derivar de l'accident; és a dir, cal realitzar una valoració exhaustiva i completa de les seqüeles i dels danys al marge de les quanties que es puguin reclamar pels dies necessaris per a la curació o estabilització de les lesions.

La valoració del dany a indemnitzar, es realitza a través d'unes taules incloses en la llei, en què s'estableixen unes quanties pels diferents conceptes; com és el perjudici personal bàsic, el perjudici personal particular i el perjudici patrimonial, que inclou el dany emergent (la indemnització per despeses i danys provocats en l'accident) i el lucre cessant (els diners que es deixa de percebre durant el període d'incapacitat i a causa de l'accident).

Però com ja hem dit, no només es tindran en compte les seqüeles a nivell físic, sinó també a nivell estètic, que són valorades de forma independent i també mitjançant les taules que s'inclouen en la llei.

També s'hauran de reclamar els danys morals que es deriven d'aquestes seqüeles, així com les despeses mèdiques futures i totes aquells danys que puguin anar sorgint, doncs l'esperit de la llei és fer una reparació integral del dany.