lesions

 • Seqüeles i Lesions derivades dels accidents de trànsit (Part I)

  Què podem reclamar per seqüeles en un accident de trànsit?

  Una de les parts més complexa de la Llei de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, és la relativa a les seqüeles i el tractament d'aquestes; les quals inclouen tant les deficiències físiques, psíquiques i fins i tot estètiques de les persones accidentades.

  És essencial valorar, tots i cadascun dels danys i lesions permanents que s'hagin pogut derivar de l'accident; és a dir, cal realitzar una valoració exhaustiva i completa de les seqüeles i dels danys al marge de les quanties que es puguin reclamar pels dies necessaris per a la curació o estabilització de les lesions.

 • Seqüeles i Lesions derivades dels accidents de trànsit (Part II)

  Tipus de seqüeles a indemnitzar derivades d´un accident de trànsit:  

  • Seqüeles físiques

  Les seqüeles físiques estan determinades en les taules contingudes en la Llei i s'agrupen segons els òrgans afectats:

  a) Sistema nerviós
  b) Òrgans dels sentits, cara i coll.
  c) Sistema múscul esquelètic
  d) Sistema cardiorespiratori
  e) Sistema vascular
  f) Sistema digestiu
  g) Sistema urinari
  h) Sistema reproductor
  i) Sistema glandular endocrí
  j) Sistema cutani

  Cada grup recull de forma específica la valoració de la limitació o pèrdua d'algun òrgan.