admico 3

Llei de la 2ª Oportunitat

 

Si et sents incapaç d’arribar a final de mes o t’estan realitzant embargaments, el nostre equip d’advocats i advocades tenen la solució per desfer-te de tots els deutes i poder començar una nova vida.
 
Amb l’objectiu de paliar els efectes devastadors de la crisi immobiliària i l’actual crisi sanitària, la Llei de la Segona Oportunitat el que permet és desfer-nos de tots els deutes provinents de préstecs personals, targetes de crèdit, hipoteques, lletres del cotxe, etc., per tal de poder començar una nova vida econòmica, personal i familiar.
 
Què és?
 
Aquesta Llei va ser aprovada l’any 2015 i permet que qualsevol persona, sigui o no empresària, pugui esborrar els seus deutes de manera definitiva per tal d’iniciar un nou projecte de vida. 
 
Requisits:
 
  • Que el deutor no hagi estat condemnat en sentència ferma per delictes contra el patrimoni, contra l'ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els deu anys anteriors a la declaració de concurs.
  • Que el deute no sigui superior als 5 milions d’euros.
  • Que no s’hagi realitzat aquest mateix procediment en els darrers 10 anys.
  • Ser deutor de bona fe; és a dir, tenir bona voluntat davant la justícia.
 
Procediment:
 
L’objectiu d’aquest procediment és obtenir el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI), és a dir, el perdó dels deutes. Per tal d’aconseguir-ho, s’haurà de realitzar una fase de mediació per intentar arribar a un acord de pagaments amb els creditors. Si aquests el rebutgen, s’entrarà en situació de concurs de creditors perquè el jutge valori la situació d’insolvència i concedeixi el perdó dels deutes.
 
Des d’Arias Advocats creiem en l’aplicació d’aquesta llei, que ha vingut per quedar-se. Comptem amb tot un conjunt de professionals dedicats únicament a aquesta especialitat, i el nostre objectiu és ajudar a totes les persones que es trobin en una situació crítica d’insolvència i que necessita ajuda professional per poder tenir una vida econòmica tranquila i de qualitat.