GLOSSARI LLEI 2ª OPORTUNITAT

 

  • AEP (Acord Extrajudicial de Pagaments): És la proposta de pagaments que es fa als creditors per tal d’intentar arribar a un acord sobre els crèdits pendents.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
  • ADMINISTRADOR CONCURSAL: És la figura encarregada de tramitar el concurs consecutiu davant el Jutge i administrar l’economia i tràmits del deutor.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
  • BEPI (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet): És la resolució judicial que emet el Jutge i concedeix el perdó dels deutes.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
  • CONCURS CONSECUTIU: És el nom que se li dóna al procediment judicial de la Segona Oportunitat, que consisteix en la presentació d’informes sobre l’estat econòmic del deutor i la liquidació dels seus béns.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • INFORME DE QUALIFICACIÓ: És un informe que presenta l’Administrador Concursal en el que valora la bona fe del concursat, és a dir, que hagi actuat en el present concurs de bona voluntat i no hagi agreujat voluntàriament la situació d’insolvència.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
  • MEDIADOR CONCURSAL: És la persona encarregada de mediar entre deutors i creditors per tal d’arribar a un acord de pagaments i, en cas que no sigui possible, presentar al Jutjat la sol·licitud de Concurs Consecutiu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • PLA DE LIQUIDACIÓ: És la proposta que fa l’Administrador Concursal davant el Jutjat, pel cas que el concursat tingui béns a liquidar, per tal de satisfer els crèdits del concurs.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • PLA DE PAGAMENTS: És la proposta, amb unes quitances i esperes de pagament sobre el deute, que s’ofereix als creditors per tal d’intentar arribar a un acord.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • TEXTOS DEFINITIUS: És un informe que presenta l’Administrador Concursal al Jutjat amb el resum detallat dels béns i dels drets de cobrament que té el concursat i amb un llistat dels creditors.