Mesures en cas de situacions d'insolvència pel COVID-19

Mesures en cas de situacions d'insolvència: l'obligació de complir amb els terminis establerts a l'article 5 de la Llei Concursal i l'Estat d'Alarma.

La Llei concursal, en el seu article 5, obliga a tot deutor a sol·licitar la declaració de concurs dintre dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o conèixer el seu estat d'insolvència.

És mundialment coneguda la situació en què ens trobem actualment a causa del COVID-19, és per això que el Govern està adoptant les mesures que creu més adequades per a pal·liar en el major grau possible l'expansió d'aquesta situació sanitària i també, evitar efectes devastadors sobre l'economia de país; per aquesta raó va publicar al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Llavors, quines mesures ha pres el Govern pel que fa a la crisi econòmica que estan patint actualment, a causa de l'Estat d'Alarma, empreses i persones particulars, tant autònoms com treballadors que, per causes econòmiques i de la producció, s'han vist acomiadats de seus treballs?

Dues contradiccions es produeixen si apliquem aquest article a la realitat present en què ens trobem: el primer, la crisi econòmica que actualment moltes empreses, treballadors i autònoms estan patint, per això, molts són els que haurien de presentar concurs voluntari abans dels dos mesos previstos en el precepte concursal citat, però, i la segona de les contradiccions, de quina manera s'ha de presentar si només s'admeten tràmits als jutjats d'especial urgència i quina manera tenim de saber si l'empresari, el treballador o l'autònom no podrà continuar amb la seva activitat un cop restablerta la normalitat de la situació?

És per aquestes raons que en l'article 43 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 trobem la mesura de protecció davant un estat d'insolvència tant d'empreses com de persones particulars: se suspèn el termini dels dos mesos previst a l'article 5 de la Llei concursal mentre estigui establerta la situació d'Estat d'Alarma. Això vol dir que, si la situació d'insolvència va començar amb anterioritat a la situació actual, però no supera els dos mesos que preveu l'article 5 LC, aquest termini quedarà suspès fins que es restableixi la situació; i, de la mateixa manera, queda suspès el termini de sol·licitar el concurs voluntari, si actualment es dóna la situació d'insolvència, fins que s'acabi l'Estat d'Alarma. Un cop s'acaba l'esmentat Estat, començarà a córrer el termini de dos mesos establert en la Llei Concursal.

De la mateixa manera, serà d'aplicació aquesta mesura de el Reial Decret 8/2020 per a l'article 5 bis de la Llei Concursal, és a dir, quedaran en suspens les situacions de el deure d'aquell deutor que hagi iniciat un Acord extrajudicial de pagaments amb els seus creditors, de sol·licitar el concurs consecutiu, en cas de no haver arribat a un acord. Es reprendrà el termini un cop deixem d'estar en Estat d'Alarma.

Veiem com, amb aquesta mesura, es dóna una oportunitat a empreses i treballadors a intentar solucionar la situació després d'aquesta situació que estem vivint abans de deure de sol·licitar el concurs per estat d'insolvència.