Llei Concursal

  • “El deutor haurà de sol·licitar la declaració de concurs dins dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o hagut de conèixer el seu estat d'insolvència”.

    Aquesta és, per excel·lència, l'expressió que més hauràs escoltat dels professionals del teu al voltant, bé si ets empresari/ària, o administrador/a d'una empresa i tems per la situació econòmica que s'està produint en aquests temps que vivim. Però quina és la millor manera de donar solució a una situació d'insolvència?

  • Mesures en cas de situacions d'insolvència: l'obligació de complir amb els terminis establerts a l'article 5 de la Llei Concursal i l'Estat d'Alarma.

    La Llei concursal, en el seu article 5, obliga a tot deutor a sol·licitar la declaració de concurs dintre dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o conèixer el seu estat d'insolvència.