Tot és Possible 02/06/2020 Ertos, Arrendaments i IRPH

En el consultori d’aquesta setmana hem donat resposta a una sèrie de supòsits que se’ns estan plantejant a causa de l’estat d’alarma pel COVID-19 relacionats amb els ERTOS, com procedeix la reincorporació a la feina en supòsits especials? Es té dret a cobrar l’atur a causa de l’ERTO de dos empreses diferents? I també respecte la nova regulació dels contractes d’arrendaments en aquesta situació tan extraordinària: puc donar terminació al contracte d’arrendament? Hem donat resposta a una consulta relacionada amb un compte bancari en el que consten com a cotitulars quatre persones i que no es pot tancar perquè un dels cotitulars la té embargada a causa d’un deute propi. I, finalment, hem aprofitat per actualitzar als nostres oients respecte com s’estan pronunciant els tribunals espanyols davant la nova sentència europea que declara l’abusivitat de la clàusula d’IRPH dels bancs.  
 
Aquí ÀUDIO