Dret de família

 • Acord dels jutjats de família des de el 15 de maig de 2020

  Els Jutjats de Família s’han reunit el passat 15 de maig de 2020 i han emès nou acord d’unificació de criteris amb motiu del Reial Decret Llei del 28 de abril de 2020, i han acordat les noves mesures respecte la recuperació d’aquelles estances perdudes amb el menor a causa de la situació d’alarma, així com també el reajustament de les pensions d’aliments en aquells casos en que la situació econòmica dels progenitors hagi minvat a causa del COVID-19. 

 • Com exercim el règim de Guarda i Custòdia en temps del COVID-19?

  Des d’Arias Advocats posem en coneixement a totes aquelles famílies sota règim de guarda i custòdia compartida/exclusiva sobre la manera en què han d’exercir el règim durant el temps que duri la situació extraordinaria d’estat d’alarma degut al COVID-19. 
   
  Després de declarar-se l’estat d’alarma el passat dissabte 14 de març, s’ha d’ajustar la vida cotidiana amb les noves mesures que aquesta declaració suposa, seguint l’establert segons el RD 463/2020, de 14 de març, 
 • I Noves mesures per l'exercici de la Guarda i Custòdia durant l´Estat d´Alarma a causa del COVID-19

  ELS JUTJATS DE BARCELONA ES REUNEIXEN VIRTUALMENT PER UNIFICAR ELS CRITERIS I ACORDAR EL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PARENTAL DURANT EL TEMPS QUE DURI L’ESTAT D’ALARMA
   
  Des d’Arias Advocats els informem de les darreres mesures acordades pels Jutjats de Família en relació a la manera en que s’haurà d’exercir els règim de guarda i custòdia durant l’estat d’alarma que estem vivint a causa del COVID-19. 
   
 • II Nou acord sobre l´exercici de Guarda i Custòdia dels menors davant la prolongació de l´Estat d´Alarma per la crisis del COVID-19

  Després d’anunciar-se el passat 22 de març de 2020 la prolongació de l’estat d’alarma, els jutges de Barcelona s’han reunit novament i han emés nou acord amb unes mesures molt diferents a les anteriors, per aplicar durant la situació excepcional que estem vivint degut al COVID-19. 
   
  Els Jutjats de Barcelona, per mitjà d’acord d’unificació de criteris de 24 de març de 2020, i a la vista de les noves circumstàncies, entén que el RD 463/2020 no legitima l’incompliment de resolucions judicials i, per tant, s’han de dur a terme i complir els sistemes de guarda, custòdia, visites i comunicacions fixades en les resolucions judicials vigents, efectuant els règims d’intercanvi corresponents.
   
 • Mediació en temps de COVID

  El Departament de Justícia ha posat en marxa el programa Mediació: diàleg i acord davant la COVID.

  La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes. El que es pretén es treballar amb l’altre i no contra l’altre, intentant que les parts arribin a un acord voluntari que posi fi a la seva discussió, amb ajuda d’una tercera persona imparcial, és a dir un mediador.

 • Procediment exprés en Dret de Família

  El Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia preveu un procediment especial i sumari en matèria de família durant la vigència de l'estat d’alarma i fins a 3 mesos després de la seva finalització

  Aquest procediment exprés en Dret de Família serà únicament per pretensions relacionades amb:

 • Recomanacions entorn als règims de comunicació i estança dels fills i filles durant l’estat d’alarma

  L'Equip d'Assessorament Técnic en l'Àmbit de Família (EATAF), òrgan auxiliar del cos judicial en l'àmbit de família, ha proporcionat als progenitors una sèrie d'orientacions psicosocials per fer front a la situació de l'estat d'alarma en interés dels menors. Els hi recomanem seguir-les.

  Document oficial AQUÍ

   

 • Tot és Possible 01/10/2019 La mala relació familiar, la nova causa d’extinció de la pensió alimentària

  El Tribunal Suprem ha incorporat una nova causa d’extinció de la pensió d’aliments, i és la falta de relació familiar i la negativa a donar suport o qualsevol altre tipus d’ajuda entre els fills majors d’edat i el progenitor, sempre que es demostri clarament que no hi ha relació parental per culpa dels fills o que aquesta és dolenta.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 31/03/2020 Situacions derivades del COVID-19

  Teniu disponible l'àudio que vam emetre aquesta setmana dia 31/03/20, on dins de l'escenari en el qual estem vivint de confinament pel COVID-19 tant en l'àmbit sanitari, laboral i econòmic, no podem deixar de banda el tema legal on hi ha molts dubtes i preguntes que estan sorgint en matèria de Dret de Família i Dret de Successions.

  Aquí ÀUDIO a partir del minut 36

   

 • Unificació de tots els acords adoptats pels jutjats de Família en relació amb la Guarda i Custòdia durant l'estat d'alarma pel COVID-19

  Després de decretar-se l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, van ser moltes les mesures que es van haver d’adoptar en les diferents vessants del dret. Una d’elles, les mesures de les resolucions judicials en l’àmbit de família: què fem amb el règim de guarda i custòdia dels fills i filles si no podem ni tan sols passejar pel carrer?

  El RD 463/2020 fa referència en el seu article 7.1.e) la possibilitat de desplaçament per l’assistència i cuidado de gent gran, menors, depenents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. I també decreta mitjançant la disposició addicional segona “la suspensió de terminis processals”.