II Nou acord sobre l´exercici de Guarda i Custòdia dels menors davant la prolongació de l´Estat d´Alarma per la crisis del COVID-19

 
Després d’anunciar-se el passat 22 de març de 2020 la prolongació de l’estat d’alarma, els jutges de Barcelona s’han reunit novament i han emés nou acord amb unes mesures molt diferents a les anteriors, per aplicar durant la situació excepcional que estem vivint degut al COVID-19. 
Els Jutjats de Barcelona, per mitjà d’acord d’unificació de criteris de 24 de març de 2020, i a la vista de les noves circumstàncies, entén que el RD 463/2020 no legitima l’incompliment de resolucions judicials i, per tant, s’han de dur a terme i complir els sistemes de guarda, custòdia, visites i comunicacions establerts segons les resolucions judicials vigents, efectuant els règims d’intercanvi corresponents.
 
L’acord, no obstant, adverteix l’obligació dels progenitors a procurar un exercici responsable de la potestat parental atenent les normes de les autoritats governatives i sanitàries per tal d’evitar la propagació del coronavirus. Encoratja als progenitors a arribar als majors acords possibles tenint en compte la situació excepcional. Des d’Arias Advocats recomanem als progenitors una distribució per quinzenes per tal de no dur a terme tants intercanvis durant el període de confinament. 
 
El que sí manté el nou acord dels jutges és la seva recomanació pel cas que un dels progenitors presentés símptomes de contagi o resultat positiu en el test del Covid-19. En aquests casos s’entén la suspensió provisional de les mesures acordades pel règim de guarda i custòdia, i seria preferible que, en interès dels fills menors i per tal d’evitar la propagació del virus, la guarda i custòdia dels fill/a passaria a ostentar-la l’altre progenitor.
 
Finalment, torna a recordar el deure dels progenitors a conseguir el necessari i desitjable contacte paterno-filial, facilitant per mitjà de telefonía o videotrucada el contacte del fill/a amb el progenitor no custodi, sempre i quan no perjudiqui les rutines o horaris de descans dels menors. 
 
A continuació, els hi facilitem l’acord AQUÍ
 
 

@ariasadvocats instagram