Menors

 • Els Jutjats de Família s’han reunit el passat 15 de maig de 2020 i han emès nou acord d’unificació de criteris amb motiu del Reial Decret Llei del 28 de abril de 2020, i han acordat les noves mesures respecte la recuperació d’aquelles estances perdudes amb el menor a causa de la situació d’alarma, així com també el reajustament de les pensions d’aliments en aquells casos en que la situació econòmica dels progenitors hagi minvat a causa del COVID-19. 

 • Des d’Arias Advocats posem en coneixement a totes aquelles famílies sota règim de guarda i custòdia compartida/exclusiva sobre la manera en què han d’exercir el règim durant el temps que duri la situació extraordinaria d’estat d’alarma degut al COVID-19. 
   
  Després de declarar-se l’estat d’alarma el passat dissabte 14 de març, s’ha d’ajustar la vida cotidiana amb les noves mesures que aquesta declaració suposa, seguint l’establert segons el RD 463/2020, de 14 de març, 
 • L'impacte de l'emergència sanitària a nens i nenes ha alterat la seva rutina de vida en tots els seus àmbits, Tenint en compte aquests efectes negatius, els quals han evolucionat a mesura que ho ha fet la crisi sanitària, es considera que hi ha una situació de necessitat que empara, amb la possibilitat que la població infantil efectuï determinats desplaçaments, sempre que per a això s'adoptin les oportunes mesures de seguridad.

  Aquesta ordre s'entendrà per nens i nenes les persones menors de 14 anys.

  Desplaçaments permesos

 • El Ministeri de Sanitat a facilitat una guia per la sortida dels menors de 14 anys al carrer:

  ➡️ Amb 1 Adult
  ➡️ 1 cop al dia
  ➡️ 1 hora entre les 09:00h i les 21:00h
  ➡️ A 1km al voltant de casa

  Segueix les mesures de prevenció i les indicacions d'aquesta guia per a fer-ho de forma segura.

  Document oficial Ministeri de Sanitat AQUÍ

   

 • ELS JUTJATS DE BARCELONA ES REUNEIXEN VIRTUALMENT PER UNIFICAR ELS CRITERIS I ACORDAR EL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PARENTAL DURANT EL TEMPS QUE DURI L’ESTAT D’ALARMA
   
  Des d’Arias Advocats els informem de les darreres mesures acordades pels Jutjats de Família en relació a la manera en que s’haurà d’exercir els règim de guarda i custòdia durant l’estat d’alarma que estem vivint a causa del COVID-19. 
   
 • Després d’anunciar-se el passat 22 de març de 2020 la prolongació de l’estat d’alarma, els jutges de Barcelona s’han reunit novament i han emés nou acord amb unes mesures molt diferents a les anteriors, per aplicar durant la situació excepcional que estem vivint degut al COVID-19. 
   
  Els Jutjats de Barcelona, per mitjà d’acord d’unificació de criteris de 24 de març de 2020, i a la vista de les noves circumstàncies, entén que el RD 463/2020 no legitima l’incompliment de resolucions judicials i, per tant, s’han de dur a terme i complir els sistemes de guarda, custòdia, visites i comunicacions fixades en les resolucions judicials vigents, efectuant els règims d’intercanvi corresponents.
   
 • L'atribució de la guarda i custòdia a un dels progenitors comporta un règim de visites a favor de l'altre progenitor. Així doncs, el règim de visites és el dret que té el pare o la mare que està separat o divorciat i que no té la guarda i custòdia dels seus fills, a passar un temps amb ells. 

  Si el progenitor que exerceix la guarda i custòdia  dels fills dificulta o incompleix el règim de visites establert per Conveni o en Sentència, ja sigui perquè lliura als menors tard o perquè no els lliura, estarem davant d'un incompliment del règim de visites. 

 • L'Equip d'Assessorament Técnic en l'Àmbit de Família (EATAF), òrgan auxiliar del cos judicial en l'àmbit de família, ha proporcionat als progenitors una sèrie d'orientacions psicosocials per fer front a la situació de l'estat d'alarma en interés dels menors. Els hi recomanem seguir-les.

  Document oficial AQUÍ

   

 • El Equipo de Asesoramiento Técnico en el Ámbito de Familia (EATAF), órgano auxiliar del cuerpo judicial en el ámbito de familia, ha proporcionado a los progenitores una serie de orientaciones psicosociales para hacer frente a la situación del estado de alarma en interés de los menores. Les recomendamos seguirlas.

  Documento oficial AQUÍ

   

 • Teniu disponible l'àudio que vam emetre aquesta setmana dia 31/03/20, on dins de l'escenari en el qual estem vivint de confinament pel COVID-19 tant en l'àmbit sanitari, laboral i econòmic, no podem deixar de banda el tema legal on hi ha molts dubtes i preguntes que estan sorgint en matèria de Dret de Família i Dret de Successions.

  Aquí ÀUDIO a partir del minut 36

   

 • Després de decretar-se l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, van ser moltes les mesures que es van haver d’adoptar en les diferents vessants del dret. Una d’elles, les mesures de les resolucions judicials en l’àmbit de família: què fem amb el règim de guarda i custòdia dels fills i filles si no podem ni tan sols passejar pel carrer?

  El RD 463/2020 fa referència en el seu article 7.1.e) la possibilitat de desplaçament per l’assistència i cuidado de gent gran, menors, depenents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. I també decreta mitjançant la disposició addicional segona “la suspensió de terminis processals”.