Acord dels jutjats de família des de el 15 de maig de 2020

Els Jutjats de Família s’han reunit el passat 15 de maig de 2020 i han emès nou acord d’unificació de criteris amb motiu del Reial Decret Llei del 28 de abril de 2020, i han acordat les noves mesures respecte la recuperació d’aquelles estances perdudes amb el menor a causa de la situació d’alarma, així com també el reajustament de les pensions d’aliments en aquells casos en que la situació econòmica dels progenitors hagi minvat a causa del COVID-19. 

En relació amb la recuperació de les estances perdudes, es preveuen dos escenaris:

 • Pel cas de guardes exclusives amb règim de visites: 
  • Les visites intersetmanals no efectuades (amb o sense pernocta, o en el Punt de Trobada): no es recuperen. 
  • Els caps de setmana alterns no complerts: no es recuperaran, excepte quan l’incompliment hagi estat injustificat, reiterat i, en interés del menor, s’interessi la recuperació d’aquests dies. 
  • Vacances de Setmana Santa: no es recuperen. 
 • Pel cas de guardes compartides: en aquest cas l’estat d’alarma no preveia la suspensió dels règims, per tant l’incompliment del règim de guarda resulta totalment injustificat i l’altre progenitor tindrà dret a recuperar els períodes de custodia, sempre tenint en compte l’interès superior del menor. 
  • Els incompliments es compensaran durant el període de vacances d’estiu.
  • En cas que la compensació es resolgui després de l’estiu, cada òrgan judicial haurà d’analitzar cas per cas i valorant l’estabilitat del menor. 

En relació amb els reajustament respecte la pensió d’aliments: pel cas que hagi canviat l’economia dels progenitors a causa de la crisis del COVID-19, la modificació es calcularà a través del criteri de l’aplicació online del CGPJ i no tindrà efectes retroactius. 

Es manté el procediment exprés acordat en l’àmbit de família pel cas de no arribar a cap acord per l’equilibri en les noves mesures a causa de la situació d’estat d’alarma. El procediment preveu una durada de 2 a 4 setmanes i té com a requisit previ la presentació d’un pla de parentalitat amb la proposta de compensació. 

Document oficial AQUÍ