Mediació en temps de COVID

El Departament de Justícia ha posat en marxa el programa Mediació: diàleg i acord davant la COVID.

La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes. El que es pretén es treballar amb l’altre i no contra l’altre, intentant que les parts arribin a un acord voluntari que posi fi a la seva discussió, amb ajuda d’una tercera persona imparcial, és a dir un mediador.

En aquests moments el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya esta donant cobertura d’aquest servei  de forma gratuïta i a traves de mitjans telemàtics.

Les persones que estiguin interessades hauran de d’enviar un missatge per correu  electrònic al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Hauran de fer constar el següent:

- Nom i cognoms

- Localitat de residència

- Tipus de conflicte (civil, veïnal, familiar, laboral, administratiu, etc.) 

- Telèfon de contacte.

Aquest programa donarà cobertura tant a les sessions informatives sobre la mediació com a les mediacions que es desenvolupin a partir de la declaració de l'estat d'alarma i fins que hagin transcorregut sis mesos des del seu aixecament.

Document oficial AQUÍ