Divorci

 • Els pactes en previsió de ruptura són, com el seu nom indica, negocis jurídics que poden fer les parelles per regular de manera anticipada aspectes personals i/o patrimonials pel cas d’una eventual i futura separació o divorci. 

  Per les parelles pot semblar un acord “incòmode” de confeccionar; no obstant, aquests pactes poden resoldre molts problemes en un futur. Un dels seus principals avantatges és que, tot allò que sí o sí s’haurà de regular en cas de separació/divorci, s’acorda en ambient molt més amistós i amb més voluntat d’arribar a bons acords, lo qual molts cops és difícil d’aconseguir quan la parella està en procés de separació. 

  Què poden preveure? 

 • Des d’Arias Advocats posem en coneixement a totes aquelles famílies sota règim de guarda i custòdia compartida/exclusiva sobre la manera en què han d’exercir el règim durant el temps que duri la situació extraordinaria d’estat d’alarma degut al COVID-19. 
   
  Després de declarar-se l’estat d’alarma el passat dissabte 14 de març, s’ha d’ajustar la vida cotidiana amb les noves mesures que aquesta declaració suposa, seguint l’establert segons el RD 463/2020, de 14 de març, 
 • ELS JUTJATS DE BARCELONA ES REUNEIXEN VIRTUALMENT PER UNIFICAR ELS CRITERIS I ACORDAR EL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PARENTAL DURANT EL TEMPS QUE DURI L’ESTAT D’ALARMA
   
  Des d’Arias Advocats els informem de les darreres mesures acordades pels Jutjats de Família en relació a la manera en que s’haurà d’exercir els règim de guarda i custòdia durant l’estat d’alarma que estem vivint a causa del COVID-19. 
   
 •     1. Quin és el Notari competent per tramitar el divorci?

  El notari competent per tramitar el divorci és el de la notaria on radiqui el domicili de qualsevol dels cònjuges o l'últim domicili del matrimoni

        2. En quins casos puc divorciar-me davant d´un Notari?

 • Les clàusules pactades en un conveni regulador d’un divorci o d’una separació es poden modificar o demanar modificar sempre i quan hagin variat les circumstàncies en què van ser pactades de forma substancial. 

  Els casos més habituals pel que s’acostumen a modificar són:

 • El Tribunal Suprem ha incorporat una nova causa d’extinció de la pensió d’aliments, i és la falta de relació familiar i la negativa a donar suport o qualsevol altre tipus d’ajuda entre els fills majors d’edat i el progenitor, sempre que es demostri clarament que no hi ha relació parental per culpa dels fills o que aquesta és dolenta.

  Aquí ÀUDIO

 • Tornem de vacances i us resolem dubtes sobre dret matrimonial i us expliquem la diferencia entre separació i divorci.

  Aquí AUDIO

 • En el Consultori legal d'aquest mes de juliol us parlem d'herències, qui pot reclamar la llegítima, diferència entre tramitar un divorci al jutjat o al notari, i molt més.

  Aquí ÀUDIO

 • En aquest consultori legal hem donat assessorament a preguntes referents a Herències i Testaments, com, que pot passar si no s'ha fet testament, on i com podem aconseguir un testament si no el tenim però sabem som hereus (podem aconseguir-ho amb el certificat de defunció i sol·licitar el certificat de ultimes voluntats davant la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia). Davant d'una Separació els problemes derivats de la manutenció i temes relacionats amb els lloguers.

  Aquí ÀUDIO

 • Teniu disponible l'àudio que vam emetre aquesta setmana dia 31/03/20, on dins de l'escenari en el qual estem vivint de confinament pel COVID-19 tant en l'àmbit sanitari, laboral i econòmic, no podem deixar de banda el tema legal on hi ha molts dubtes i preguntes que estan sorgint en matèria de Dret de Família i Dret de Successions.

  Aquí ÀUDIO a partir del minut 36

   

 • Després de decretar-se l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, van ser moltes les mesures que es van haver d’adoptar en les diferents vessants del dret. Una d’elles, les mesures de les resolucions judicials en l’àmbit de família: què fem amb el règim de guarda i custòdia dels fills i filles si no podem ni tan sols passejar pel carrer?

  El RD 463/2020 fa referència en el seu article 7.1.e) la possibilitat de desplaçament per l’assistència i cuidado de gent gran, menors, depenents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. I també decreta mitjançant la disposició addicional segona “la suspensió de terminis processals”.