Què ens cal saber si volem tramitar el nostre divorci davant un Notari?

     1. Quin és el Notari competent per tramitar el divorci?

El notari competent per tramitar el divorci és el de la notaria on radiqui el domicili de qualsevol dels cònjuges o l'últim domicili del matrimoni

      2. En quins casos puc divorciar-me davant d´un Notari?

Els requisits que s'han de complir per divorciar-se davant un Notari són els següents:

1) Que portem més de tres mesos casats

2) Que no tinguem fills menors o incapacitats comuns

3) Que no haguem iniciat els tràmits de divorci davant dels Tribunals

4) Que hi hagi un acord entre les dues parts

     3. Quina documentació necessito per tramitar el divorci?

Els documents que s'han de presentar davant del Notari són:

1) Un Conveni Regulador de divorci, prèviament assessorat per un expert en matèria matrimonial que l'ajudi no només a confeccionar el document, sinó que també l'assessori de les conseqüències fiscals de la dissolució de el règim econòmic.

2) El certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil en el qual estan inscrits

3) El certificat de naixement dels fills comuns per acreditar que són majors d'edat i emancipats

4) El certificat d'empadronament per acreditar la competència del Notari

     4. Puc modificar el Conveni Regulador de divorci?

Sí, el Conveni Regulador efectuat davant el notari ho podrà modificar davant la mateixa notària on es va realitzar el Conveni Regulador de divorci.