Pacte Successori

 • Com ordenar una Herència. El pacte Successori.

  La Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya preveu tres tipus de successió: la testada (testament), la intestada (llei) i la contractual.

  La successió contractual està prohibida en el sistema del Codi Civil Espanyol (1.271.2 CCE) "" sobre l'herència futura no es podrà, però, elaborar Altres Contractes que Aquells l'Objecte sigui practicar entre vius la divisió d'un cabal i Disposicions particionals, conforme al que disposa l'article 1056 ".
   
  Així doncs, el CCE només permet la designació d'hereu mitjançant testament, pel que seria nul • la designació feta en qualsevol altre instrument (pacte successori). Es tracta d'un instrument que només s'admet en determinades comunitats autònomes (Catalunya, Aragó i Galícia).

 • El Desheretament

  El Desheretament és un concepte legal que té efectes estrictament sobre les herències, i comporta l’exclusió d’una persona de l’herència, així com també la privació respecte la part de legítima que per la seva condició li correspondria.

  Causes de Desheretament.

  El Desheretament just es formalitza per la persona que vol desheretar mitjançant testament, codicil o pacte successori. A l’hora de formalitzar-se, s’han d’expressar les causes del desheretament de la manera més extensa i justificada possible per evitar futurs problemes.  

 • El Pacte Successori i els seus efectes Fiscals

  La Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya preveu tres tipus de successió: la testada (testament), la intestada (llei) i la contractual.
   
  La successió contractual està prohibida en el sistema del Codi Civil Espanyol (1.271.2 CCE) "sobre l'herència futura no es podrà, però, celebrar altres contractes excepte aquells en els quals es tingui per objecte practicar entre vius la divisió del cabal i altres disposicions particionals, conforme lo establert per l’article 1.056”. 
   
  Així doncs, el CCE només permet la designació d'hereu mitjançant testament, i seria nul • la designació feta en qualsevol altre instrument (Pacte Successori). Es tracta d'un instrument que només s'admet en determinades comunitats autònomes (Catalunya, Aragó i Galícia).
   
 • Planificació de l´Herència

  La no supressió de l'Impost de Successions i Donacions i la seva tendència a l'alça en les Comunitats Autònomes fa que sigui imprescindible una correcta planificació financera i fiscal de l'herència, sigui quina sigui la nostra situació patrimonial i familiar, evitant amb això costos innecessaris i sorpreses als futurs hereus, que en ocasions es veuen en la necessitat de malvendre els béns per fer front a l'herència o fins i tot renunciar a la mateixa.
   
  Planificar la nostra herència;
   
  Ens permet decidir qui volem que siguin els nostres hereus en la successió, en cas contrari serà la llei qui determini aquests hereus (successió intestada). Alguns dels instruments per planificar la nostra herència són:
   
 • Tot és Possible 04/02/2020 Herència a Benefici d´Inventari

  Resolem una setmana més en el Consultori legal dubtes sobre Herències i Testaments. Parlem del Pacte Successori, es pot desheretar un fill, i un nét?, que és l'Herència a benefici d'inventari. Quin termini tenim per reclamar la legítima, i reclamar un desheretament.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 05/06/2019 El Pacte Successori o com blindar l´Herència

  En el consultori legal del mes de juny ens centrem parlant del Pacte Successori i que significa blindar l'Herència. El Pacte Successori és un contracte que signa per exemple un pare / mare amb el seu fill / fills, entre cònjuges, pares i fill / fills i que per canviar-lo cal que totes les persones que el van crear i el van signar inicialment ho tornin fer. També parlem de la Legitima i del Llegat.

  Aquí ÀUDIO

 • Tot és Possible 07/06/2017 Les Herències

  Les Herències, motiu de conflictes familiars, per tant molt important planificar-les. Us expliquem la diferència entre Testament i Pacte Successori, i que implica ser un familiar directe o no en un Testament.

  Àudio aquí

 • Tot és Possible 18/02/2020 Diferència entre Nua Propietat i Usdefruit

  Tens dubtes sobre la Nua Propietat i l´Usdefruit, no spas quines són les diferències, llavors escolta l'àudio d'aquesta setmana, també donem resposta a preguntes dels oients sobre Herències, Pacte Successori, Legítima i Testaments.

  Aquí ÀUDIO