Conveni Regulador

  • L'atribució de la guarda i custòdia a un dels progenitors comporta un règim de visites a favor de l'altre progenitor. Així doncs, el règim de visites és el dret que té el pare o la mare que està separat o divorciat i que no té la guarda i custòdia dels seus fills, a passar un temps amb ells. 

    Si el progenitor que exerceix la guarda i custòdia  dels fills dificulta o incompleix el règim de visites establert per Conveni o en Sentència, ja sigui perquè lliura als menors tard o perquè no els lliura, estarem davant d'un incompliment del règim de visites. 

  • Les clàusules pactades en un conveni regulador d’un divorci o d’una separació es poden modificar o demanar modificar sempre i quan hagin variat les circumstàncies en què van ser pactades de forma substancial. 

    Els casos més habituals pel que s’acostumen a modificar són: