L’atorgament de Poders, una solució senzilla i molt eficaç

Cada cop són més els casos en què l’atorgament de poders ha estat la solució a tots els problemes. 

La confecció de poders suposa la possibilitat d’una persona d’atorgar poders a una altra de confiança, per tal que aquesta la pugui representar-la i dur a terme actes jurídics en nom seu sense necessitat de ser expressament autoritzada. 

Els poders poden ser de caire GENERAL, mitjançant la qual se li confereix a la persona apoderada el poder per fer qualsevol acte jurídic, des d’accedir als comptes bancaris de la persona poderdant fins a vendre un immoble seu; o de caire ESPECIAL, de mateixes característiques però sobre unes actuacions en concret. 

Si bé els poders poden ser una decisió molt rellevant que pot crear cert respecte, doncs les facultats que es concedeixen a la persona apoderada no necessiten consentiment per part del poderdant i fins i tot poden anar contra la seva voluntat, el cert és que el seu atorgament evita grans problemes, sobretot pels casos en que la persona perdi les seves capacitats cognitives. 

I és que el Codi Civil de Catalunya també preveu aquests poders AMB PREVISIÓ D’INCAPACITAT. Aquesta tipologia de poders són un instrument jurídic que permeten a una persona poder designar a un representant que vetlli pels seus interessos en cas que es vegi afectada en el futur per una incapacitat física o psíquica que no li permeti prendre decisions o realitzar actuacions que convinguin en defensa dels seus interessos. En el moment en què aquesta persona es vegi limitada en el seu autogovern, entraran en joc els poders atorgats en el seu moment i la persona seguirá essent protegida. 

Resulta molt important, sobretot per les persones que ja són grans, confeccionar uns poders d’aquesta tipologia, doncs no són pocs els casos que ens arriben al nostre despatx en els que la persona ja vulnerable ha comès actuacions negligents en perjudici seu. 

De no confeccionar-se aquests poders, l’únic mecanisme alternatiu en situacions d’incapacitat serà el de la via judicial el qual acabarà suposant un cost molt més elevat. No només perquè ha d’assistir-se amb advocat i procurador, sinó també per la dilatació excesiva que suposa el procés, i també perquè s’haurà d’entrar a valorar sobre la idoneïtat de la persona tutelar; mentre que el procediment d’atorgament de poders es confecciona a través d’una firma davant de notari i la futura incapaç designa de forma anticipada la persona apoderada.