Incapacitat

 • Incapacitació judicial d'un familiar

  Qui pot ser incapacitat judicialment?
   
  1- Les persones amb malalties mentals greus.
  2- Aquelles persones que pateixen d'una discapacitat intel·lectual.
  3- Persones amb un deteriorament cognitiu greu.
    
  Tipus d'incapacitat judicial i tràmits a seguir
   
  Incapacitat total de la persona: persones amb nul·la capacitat per autogovernar-se en qualsevol aspecte de la vida diària, no perden els seus drets però aquests seran exercits per un tercer (familiar o Institució Pública) i es regeix per la institució legal de la tutela que comporta una sèrie de responsabilitats i obligacions per al tutor que haurà de prestar compte de tot de manera anual i davant del jutjat.
   
  Incapacitat parcial de la persona: la sentència judicial determinarà el nomenament d'un curador, sota la figura de la curatela. El curador ha de vetllar pel incapaç en determinats actes jurídics i que generalment estan relacionats amb la gestió patrimonial. Aquesta figura s´acostuma a utilitzar en persones amb certes malalties mentals o problemes d'addicció (ludopatia o consum de drogues). En aquest cas també hi ha l'obligació per part del curador de presentació de comptes anuals davant el jutjat.
   
 • L’atorgament de Poders, una solució senzilla i molt eficaç

  Cada cop són més els casos en què l’atorgament de poders ha estat la solució a tots els problemes. 

  La confecció de poders suposa la possibilitat d’una persona d’atorgar poders a una altra de confiança, per tal que aquesta la pugui representar-la i dur a terme actes jurídics en nom seu sense necessitat de ser expressament autoritzada. 

  Els poders poden ser de caire GENERAL, mitjançant la qual se li confereix a la persona apoderada el poder per fer qualsevol acte jurídic, des d’accedir als comptes bancaris de la persona poderdant fins a vendre un immoble seu; o de caire ESPECIAL, de mateixes característiques però sobre unes actuacions en concret. 

 • Tot és Possible 08/11/2019 Donacions, Testaments, Herències, Incapacitat, Divorcis, Habitatges

  Consultori legal on hem donat resposta: si una mare vol donar uns diners al seu fill per la compra d'un pis és millor una donació o un contracte privat. Que passa si el teu pare té una incapacitat i per pagar les despeses de les seves cures necessites vendre una de les seves propietats. Quin tipus de testament és el millor. Es pot passar una pensió d'aliments intermitent si el teu fill que té treballs esporàdics.

  Aquí ÀUDIO