Poders amb previsió d´incapacitat

 • L’atorgament de Poders, una solució senzilla i molt eficaç

  Cada cop són més els casos en què l’atorgament de poders ha estat la solució a tots els problemes. 

  La confecció de poders suposa la possibilitat d’una persona d’atorgar poders a una altra de confiança, per tal que aquesta la pugui representar-la i dur a terme actes jurídics en nom seu sense necessitat de ser expressament autoritzada. 

  Els poders poden ser de caire GENERAL, mitjançant la qual se li confereix a la persona apoderada el poder per fer qualsevol acte jurídic, des d’accedir als comptes bancaris de la persona poderdant fins a vendre un immoble seu; o de caire ESPECIAL, de mateixes característiques però sobre unes actuacions en concret. 

 • Poder general o poder especial?

  Un poder és un contracte realitzat a favor d'una persona o diverses persones perquè realitzi / n en el nostre nom un o més negocis, per compte i risc de què encomana i atorga el poder.

  En definitiva, el poder és un mandat perquè un tercer ens representi en un negoci especialment o de forma genèrica, depenent de el poder que realitzem.