Pensió entre cònjuges

  • Procediment exprés en Dret de Família

    El Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia preveu un procediment especial i sumari en matèria de família durant la vigència de l'estat d’alarma i fins a 3 mesos després de la seva finalització

    Aquest procediment exprés en Dret de Família serà únicament per pretensions relacionades amb: