Incapacitat judicial

 • Qui pot ser incapacitat judicialment?
   
  1- Les persones amb malalties mentals greus.
  2- Aquelles persones que pateixen d'una discapacitat intel·lectual.
  3- Persones amb un deteriorament cognitiu greu.
    
  Tipus d'incapacitat judicial i tràmits a seguir
   
  Incapacitat total de la persona: persones amb nul·la capacitat per autogovernar-se en qualsevol aspecte de la vida diària, no perden els seus drets però aquests seran exercits per un tercer (familiar o Institució Pública) i es regeix per la institució legal de la tutela que comporta una sèrie de responsabilitats i obligacions per al tutor que haurà de prestar compte de tot de manera anual i davant del jutjat.
   
  Incapacitat parcial de la persona: la sentència judicial determinarà el nomenament d'un curador, sota la figura de la curatela. El curador ha de vetllar pel incapaç en determinats actes jurídics i que generalment estan relacionats amb la gestió patrimonial. Aquesta figura s´acostuma a utilitzar en persones amb certes malalties mentals o problemes d'addicció (ludopatia o consum de drogues). En aquest cas també hi ha l'obligació per part del curador de presentació de comptes anuals davant el jutjat.