Figura de l´Assistent

 •  
   QUÈ ÉS L'ASSISTÈNCIA?
   
  És una figura jurídica que preveu el Codi Civil de Catalunya (article 226), consistent en oferir protecció jurídica complementària a aquelles persones que, degut a les seves condicions psicofísiques puguin ser vulnerables, però sense que impliqui la seva incapacitació. 
   
  QUINA ÉS LA FINALITAT PRINCIPAL?
   
  L’objectiu principal és no haver d’incapacitar a aquella persona que només té una disminució parcial o limitada de les seves facultats, donant-li l’ajuda complementària que requereixi. Això comportarà que els actes jurídics, en els que sigui necessària la intervenció de l’assistent, siguin anul·lables quan els faci la persona assistida per si sola. 
   
  L’anul·labilitat la podrà instar la persona assistida o el propi assistent. Així com també el tutor - quan hi hagi - i els hereus de la persona assistida en el termini de quatre anys a comptar de la posada en tutela o la mort d’aquesta. 
   
 • Comencem el primer consultori legal del 2020 parlant de la figura de l´Assistent. El nomenament d’un assistent s’utilitza per cuidar a la persona gran que a “causa de la disminució no incapacitant de les seves facultat físiques o psíquiques” no pugui valer-se per ella mateixa. Aquest nomenament es formalitza davant el Jutjat. És un procediment de jurisdicció voluntària on es determina “el àmbit personal i patrimonial de l’assistència i els interessos que ha de cuidar”. Aquesta figura sempre ha de respectar els interessos de la persona, i la seva capacitat de decidir. Per tant, només la complementa, i tal com es preveu en el article 226-3 de la mateixa llei seran anul·lables els actes que no es facin conjuntament. L’assistent haurà de rendir comptes al jutjat de les seves actuacions en cas de tenir funcions d’administració ordinària.

  Aquí ÀUDIO