Diferències entre matrimoni i parella de fet

  • On trobem les diferències entre contraure matrimoni i ser parella de fet?
     
    • IMPOSTOS: En el matrimoni es pot fer una declaració IRPF de forma conjunta / En les parelles de fet, NO.
    • LABORAL: En el matrimoni s'obté permís retribuït de 15 dies pel casament, per hospitalització... / En les parelles de fet NO consta regulat.