Universitat privada

  • La pensió d’aliments que es fixa quan es produeix un divorci a favor dels fills/es en cas que n’hi hagin, s’interessa per cobrir totes aquelles despeses indispensables per sosteniment, habitació, vestit i assistència mèdica; comprenent també l’educació. Les despeses s’abonaran de forma fixa, en el cas d’aquelles anomanades “ordinàries” , o de forma puntual, pel cas que formin part de les despeses “extraordinàries”.