BEPI

 • Les exigències d'aquest decenni fan que estiguem tot el dia sense poder descansar ni per segon: he d'anar a treballar, després anar al banc, al migdia sessió ràpida al gimnàs i seguir treballant a la tarda; un cop he acabat he de portar la meva filla a l'entrenament i el meu fill a classe de guitarra, preparar el sopar i menjar per al dia següent, recollir-los a tots dos, sopar i, per fi, em puc ficar al llit. Pitjor un cop et fiques al llit, et vénen al cap tot el que hauràs de fer per demà per poder pagar totes les factures i deutes que tens pendents: la hipoteca, les lletres del cotxe, els préstecs personals, sense comptar la tensió de comptar com avalador del pis del teu germà.
   
 • Las exigencias de este decenio hacen que estemos todo el día sin poder descansar ni por segundo: tengo que ir a trabajar, después ir al banco, al mediodía sesión rápida en el gimnasio y seguir trabajando por la tarde; una vez he terminado tengo que llevar a mi hija al entrenamiento y a mi hijo a clase de guitarra, preparar la cena y comida para el día siguiente, recogerlos a ambos, cenar y, por fin, me puedo acostar. Peor una vez te acuestas, te vienen a la cabeza todo lo que tendrás que hacer para mañana para poder pagar todas las facturas y deudas que tienes pendientes: la hipoteca, las letras del coche, los préstamos personales, sin contar la tensión de contar como avalista del piso de tu hermano. 
   
 • Consultori legal des del confinament pel COVID-19. Hem tractat la previsió de possibles demandes i escrits al jutjat en matèria de Dret de Família, Dret Bancari (IRPH), i una especial menció i explicació de la Llei de la Segona Oportunitat, degut a la crisi econòmica que estem vivint.

  Àudio AQUÍ a partir del minut 20

   

 • Consultorio legal desde el confinamiento por el COVID-19. Hemos tratado la previsión de posibles demandas y escritos al juzgado en materia de Derecho de Familia, Derecho Bancario (IRPH), y una especial mención y explicación de la Ley de la Segunda Oportunidad, debido a la crisis económica que estamos viviendo.

  Audio AQUÍ a partir del minuto 20