Quins son els passos a seguir per tramitar una herència quan hi ha testament? I quan no n'hi ha?

Quan no hi ha testament

  • declaració d'hereus
  • acceptació
  • partició
  • adjudicació 
  • pagament d'impostos 
  • inscripció en el registre