Herències a la declaració de la renda

 

Aquesta es una de les qüestions que sovint ens plantegem al despatx enfront una tramitació hereditària. La resposta és clara, allò que rebem per via d'herència, ja sigui a títol d'hereu, legetari o legitimari, o bé per via de donació, no està subjecte a l'impost sobre la renda de les persones físiques, per contrapartida, està subjecte a l'Impost de Successions i Donacions. Ara bé, les rendes que posteriorment obtinguem dels béns adjudicats, sí que hauran de ser declarats a l'IRPF.