És l'IRPH la nova "Clàusula Sòl"?

Ens preguntem si l’IRPH és la nova clàusula sòl pel que podria suposar, és a dir, si ens podríem trobar de nou davant la nul·litat d’una clàusula d’un crèdit hipotecari que reguli l’interès aplicable a aquesta.

Es creu que l’IRPH, oficalment “Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España” pot afectar entre un 10% i un 20% de les hipoteques signades.

Mitjançant la llei d’emprenedors aprovada a l’octubre de 2013 es va aprovar l’IRPH entidades, cridat a ser el substitut de l’anterior IRPH Bancs i IRPH Caixes i CECA. Últimament s’han dictat més de 10 sentències a Sant Sebastià i ens els darrers mesos s’han dictat 3 sentències en el Jutjat de lo Mercantil 7 de Barcelona declarant la nul·litat d’aquest índex per la seva fàcil manipulació per part de les entitats de crèdit. Aquestes sentències es basen principalment en dos aspectes per dictar la nul·litat: 1.- Que l’IRPH es manipulable pels propis bancs o caixes i, 2.- Per la falta de informació i transparència a l’hora d’aplicar-lo.

Per què és manipulable l’IRPH?
Aquest índex és manipulable per que es té com a referencia l’interès pel qual la mitjana de les entitats ha donat un crèdit hipotecari, sent les entitats financeres les que aporten les dades per a determinar el tipus d’interés que va imposar als seus clients.

Per què es diu que hi ha falta de transparència?
Entre d’altres motius es diu que hi ha falta de transparència perquè el Jutjat de lo Mercantil 1 de Guipúscoa va oficiar al Banc d’Espanya per tal de que informés com es procedia a calcular aquest índex, negant-se aquest i al·legant que únicament ho faria si fos requerit en un procediment penal i únicament pel cas en concret. En cap cas informaria de forma genèrica de com s’estipula aquest índex.

Degut a les sentències recents declarant nul aquest índex i davant de la falta de transparència i informació, ens podríem trobar davant de la declaració de nul·litat de moltes clàusules de fixació d’interés que tenien com a referencia l’IRPH, bé siguin l’antic Caixes o Bancs o el que es va aprovar el 2013.