IRPH una nova clàusula abusiva

IRPH una nova clàusula abusiva?

Aquest índex de referència utilitzat per les entitats bancàries per calcular el tipus d'interès en els préstecs hipotecaris està sent qüestionat pels tribunals. Alguns jutjats han dictat ja Sentències declarant la nul·litat d'aquesta forma de calcular l'interès.

El IRPH era ofert per les entitats bancàries com a alternativa a l'EURIBOR, que afirmaven en els seus propis fullets publicitaris que era mes estable i beneficiós per al cliente.Se calcula que a Espanya hi ha més d'un milió tres-centes mil hipoteques amb aquest índex de referència.

Que és l'IRPH? És el valor que s'obté de la mitjana obtinguda a partir dels tipus mitjans d'interès dels préstecs hipotecaris.

D'això es desprèn que aquest càlcul podria resultar influenciat per la pròpia forma de procedir de les entitats bancàries, i si provar resulta difícil és evident que el comportament de l'IRPH ha estat perjudicial per als clients, que s'han vist privats de la baixada del tipus d'interès en seguir pagant import més elevats. 

Tot i que l'IRPH era publicitat com un índex molt més estable i avantatjós per al client, nombrosos informes sostenen que això no és cert, ja que resulta igualment variable i sempre és beneficiós per a l'entitat bancària en perjudici del client, ja que sempre és superior a l'EURIBOR en aproximadament dos punts.

El Síndic de Greuges de Catalunya al setembre de 2015 va publicar un informe en què, entre altres, cap a consideracions respecte al caràcter influenciable de l'IRPH, al fet que el seu càlcul és opac i de difícil control pel client, a la seva publicitat enganyosa ia les greus conseqüències que per a molts consumidors ha tingut l'aplicació d'aquest índex.

La conseqüència immediata d'aquestes resolucions judicials que anul·len l'IRPH és que deixen el préstec hipotecari sense interès. La nul·litat d'aquesta clàusula comporta la inaplicació de la mateixa i la devolució de les quantitats cobrades en concepte d'interessos.

Si la Jurisprudència que dictin els tribunals superiors confirmen aquestes sentències seran moltes les demandes que es presentaran per aquesta raó, no només pel caràcter abusiu de la clàusula, sinó pel vici en el consentiment que es produïa en contractar la hipoteca a partir d'una publicitat enganyosa i en la qual una de les parts podia influir en la seva aplicació al seu favor.
Ens trobem davant d'un episodi més de la judicialització dels contractes bancaris i de la declaració com a abusives de moltes de les clàusules incloses en les hipoteques signades a Espanya.