Puc instar demanda de desnonament contra el meu fill/a per viure a casa meva?

Si bé molta gent no ho creu, la resposta és SÍ. L’Audiència Provincial de Huelva va sentar jurisprudència l’any 2019 després que un pare instés recurs contra la sentència de primera instància que impossibilitzava fer fora de casa al seu fill/a. 

La Sentència dels magistrats de Huelva, en primer lloc, senta les bases per poder instar el procediment de desnonament contra okupes, i enumera:

  • Possessió real de la finca pel pare a títol de propietari o qualsevol altre dret real que li permeti disfrutar. 
  • Plena identificació de la finca objecte de desnonament
  • Possessió material sense cap títol que ho legitimi i sense pagament a canvi. 

Tenint en compte els requisits anteriors per considerar una ocupació il·legal, la resolució ho equipara considerant que el fill/a no té cap títol perquè es pugui considerar legitimat per ostentar la possessió de l’immoble, doncs el fet de tenir dret a una pensió d’aliments res té a veure amb el dret a ocupar la finca del pare/mare. 

El dret a pensió d’aliments és un dret que es reclama per una altra via i que, en tot cas, el dret a percebre una pensió d’aliments no significa inevitablement el dret a ocupar l'immoble sinó que serà l’obligat a fer front a la pensió d’aliments (l’alimentant) qui decidirà com abonar aquesta pensió d’aliments.