Impostos en comunitats Autònomes i Municipals

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la disposició addicional tercera disposa que es suspenen termes i s'interrompen terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret.

El sistema tributari espanyol es divideix a grans trets en impostos estatals, autonòmics i municipals. Se'ns ha informat per part de les autoritats que passarà amb els impostos estatals, veient alguns d'ells suspesos i altres, simplement, ampliats els seus terminis de presentació i / o pagament.

Però què passa amb els impostos autonòmics i municipals?

VOLEM ESCOLAR-TE! oferim una sessió de teràpia gratuïta amb la nostra coach per aquelles persones que estan passant moments difícils durant aquest confinament

La crisis que estem vivint aquests dies està provocant que les persones estiguem afrontant situacions límit amb una càrrega emocional terriblement difícil de gestionar, de manera aïllada als nostres domicilis i, en molts casos sense companyia.

Tenim inquietuds en les vessants més importants de les nostres vides: la salut, la situació laboral i econòmica, la família i les relacions personals.

Unificació de tots els acords adoptats pels jutjats de Família en relació amb la Guarda i Custòdia durant l'estat d'alarma pel COVID-19

Després de decretar-se l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, van ser moltes les mesures que es van haver d’adoptar en les diferents vessants del dret. Una d’elles, les mesures de les resolucions judicials en l’àmbit de família: què fem amb el règim de guarda i custòdia dels fills i filles si no podem ni tan sols passejar pel carrer?

El RD 463/2020 fa referència en el seu article 7.1.e) la possibilitat de desplaçament per l’assistència i cuidado de gent gran, menors, depenents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. I també decreta mitjançant la disposició addicional segona “la suspensió de terminis processals”.

Sol·licitud de Moratòria Hipotecària a causa del COVID-19

A causa de la afectació econòmica que està suposant per a tanta gent la crisi del COVID-19 s’ha posat a l’abast de la gent la possibilitat de que els bancs concedeixin una moratòria en el pagament de les hipoteques.
 
Aquesta moratòria hipotecària suposa la suspensió del deute hipotecari durant el termini que s'estableix en la mateixa hipoteca sense que s’apliqui cap tipus d’interès moratori i es podrà sol·licitar fins a 15 dies després del final de la vigència del Reial Decret-Llei de mesures urgents extraordinàries per fer front al COVID-19, tenint en compte també les eventuals pròrrogues que pugui tenir.

II Nou acord sobre l´exercici de Guarda i Custòdia dels menors davant la prolongació de l´Estat d´Alarma per la crisis del COVID-19

Després d’anunciar-se el passat 22 de març de 2020 la prolongació de l’estat d’alarma, els jutges de Barcelona s’han reunit novament i han emés nou acord amb unes mesures molt diferents a les anteriors, per aplicar durant la situació excepcional que estem vivint degut al COVID-19. 
 
Els Jutjats de Barcelona, per mitjà d’acord d’unificació de criteris de 24 de març de 2020, i a la vista de les noves circumstàncies, entén que el RD 463/2020 no legitima l’incompliment de resolucions judicials i, per tant, s’han de dur a terme i complir els sistemes de guarda, custòdia, visites i comunicacions fixades en les resolucions judicials vigents, efectuant els règims d’intercanvi corresponents.
 

I Noves mesures per l'exercici de la Guarda i Custòdia durant l´Estat d´Alarma a causa del COVID-19

ELS JUTJATS DE BARCELONA ES REUNEIXEN VIRTUALMENT PER UNIFICAR ELS CRITERIS I ACORDAR EL SISTEMA DE RESPONSABILITAT PARENTAL DURANT EL TEMPS QUE DURI L’ESTAT D’ALARMA
 
Des d’Arias Advocats els informem de les darreres mesures acordades pels Jutjats de Família en relació a la manera en que s’haurà d’exercir els règim de guarda i custòdia durant l’estat d’alarma que estem vivint a causa del COVID-19.