Dret a reclamar el reemborsament per aquells serveis funeraris deixats de prestar

Arrel de l’Ordre emesa pel Ministeri de Sanitat, SND/298/2020, de 29 de març de 2020, s’han establert una sèrie de mesures excepcionals relatives al funcionament dels velatoris i cerimònies fúnebres per tal de limitar la propagació i el contagi del Covid-19. 

L’Ordre s’aplica per totes aquelles defuncions que s’estiguin produint durant el període de duració de l’estat d’alarma. Entre elles, es prohibeixen els velatoris en tot tipus d’instal·lacions, tant públiques com privades, com també les que es puguin dur a terme en domicilis particulars. S’obliga a posposar les cerimònies fúnebres, i es restringeix a un màxim de 3 persones familiars o persones pròximes, així com el ministre de culte que correspongui, per participar en la comitiva de despedida o enterrament.

Es poden recórrer les sancions imposades per saltar-se el confinament?

El passat 14 de març es va declarar l'Estat d'Alarma. Entre altres mesures es va establir la limitació de el dret a la lliure circulació de les persones. Des de llavors, s'han imposat més de mig milió de sancions per saltar-se el confinament. 

En un primer moment, les diferents Comunitats Autònomes van començar a aplicar les seves sancions sense cap criteri, de manera que el Ministeri d'Interior va publicar una guia orientativa d'unificació de criteris en cas de saltar-se el confinament. 

Algunes de les sancions imposades durant aquests dies han estat:

Mesures processals i organitzatives per fer front front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia

Els punts a destacar són:

Habilitació de dies judicials: es declaren hàbils els dies del 11 al 31 d'agost del 2020 per actuacions judicials. S'exceptuen d'aquesta previsió els dissabtes, diumenges i festius, excepte per a aquelles actuacions judicials per a les que aquests dies siguin ja hàbils d'acord amb les lleis processals.

Còmput de terminis: Els termes i terminis previstos en les lleis processals que haguessin quedat suspesos per l´aplicació del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, el còmput dels terminis tornaran a computar des de el seu inici, sent per tant el primer dia del còmput el següent hàbil a aquell en què deixi de tenir efecte la suspensió de procediment.

Condicions en els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

L'impacte de l'emergència sanitària a nens i nenes ha alterat la seva rutina de vida en tots els seus àmbits, Tenint en compte aquests efectes negatius, els quals han evolucionat a mesura que ho ha fet la crisi sanitària, es considera que hi ha una situació de necessitat que empara, amb la possibilitat que la població infantil efectuï determinats desplaçaments, sempre que per a això s'adoptin les oportunes mesures de seguridad.

Aquesta ordre s'entendrà per nens i nenes les persones menors de 14 anys.

Desplaçaments permesos

Mesures excepcionals perquè la ciutadania accedeixi de forma no abusives als productes higiènics de prevenció davant el COVID-19

El ministeri de Sanitat ha aprovat avui diumenge 19/04/2020 una publicació del BOE extraordinari una ordre per regular els preus de les mascaretes, guants i gels hidroalcohòlics i antisèptics, amb l'objectiu que siguin assumibles per la ciutadania, en condicions econòmiques no abusives.

El Ministeri de Sanitat podrà ampliar la llista de productes de protecció de salut davant el COVID-19.

Document oficial AQUÍ