RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica la pròrroga de les mesures en matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pendèmia Covid19 al territori de Catalunya.

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix en 14 dies, sens perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.
 
Aquesta Resolució entra en vigor el dia 7 de desembre de 2020.
 
Tota la informació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya  AQUÍ