Parella

 • Els pactes en previsió de ruptura són, com el seu nom indica, negocis jurídics que poden fer les parelles per regular de manera anticipada aspectes personals i/o patrimonials pel cas d’una eventual i futura separació o divorci. 

  Per les parelles pot semblar un acord “incòmode” de confeccionar; no obstant, aquests pactes poden resoldre molts problemes en un futur. Un dels seus principals avantatges és que, tot allò que sí o sí s’haurà de regular en cas de separació/divorci, s’acorda en ambient molt més amistós i amb més voluntat d’arribar a bons acords, lo qual molts cops és difícil d’aconseguir quan la parella està en procés de separació. 

  Què poden preveure? 

 • Drets successoris del cònjuge o parella:

  1. Drets a causa d'una successió sense testament
  2. Dret a la quarta vidual
  3. Dret a l'any de plor
  4. Dret a la pensió de viudetat