impost de successió

 • La no supressió de l'Impost de Successions i Donacions i la seva tendència a l'alça en les Comunitats Autònomes fa que sigui imprescindible una correcta planificació financera i fiscal de l'herència, sigui quina sigui la nostra situació patrimonial i familiar, evitant amb això costos innecessaris i sorpreses als futurs hereus, que en ocasions es veuen en la necessitat de malvendre els béns per fer front a l'herència o fins i tot renunciar a la mateixa.
   
  Planificar la nostra herència;
   
  Ens permet decidir qui volem que siguin els nostres hereus en la successió, en cas contrari serà la llei qui determini aquests hereus (successió intestada). Alguns dels instruments per planificar la nostra herència són:
   
 • Llegítimes, impostos de successió, testaments, últimes voluntats... són conceptes que sovint ens generen dubtes i que, a més, a l’hora de fer-hi front són conflictius. De fet, les dades apunten que dos de cada deu casos d’herència acaba als jutjats; el 80% de les herències acaben en conflicte familiar; i que cal planificar l’herència per evitar costos innecessaris i sorpreses en l’àmbit financer i fiscal.

  Àudio aquí

 • En el Consultori legal d'aquesta setmana hem parlat que recentment El Tribunal Suprem ha canviat el criteri sobre la valoració de l'aixovar domèstic en una Herència. Fins ara aquest aixovar es valorava en l'Impost de Successions sobre el 3% de tot el cabal Hereditari. No obstant això, s'ha declarat que no tots els béns de l'Herència formen part de l'aixovar, de manera que s'obre la porta a la possibilitat de sol·licitar la rectificació de les liquidacions ja presentades. També hem donat resposta a una pregunta d'una oient sobre el Desheretament.

  Aquí ÀUDIO