concurs consecutiu

  • ¿Què és el concurs consecutiu?

    Es el tràmit a sol·licitar en seu judicial, per part del mediador i deutor en cas que no s’aconsegueixi un acord extrajudicial de pagament, o aquest sigui incomplert. En aquest tràmit el Jutge nombrarà a un Administrador Concursal, qui normalment serà el mateix mediador.

    La tramitació del concurs consecutiu dependrà de si el deutor té béns a liquidar o no.