accident tànsit

 • Tipus de seqüeles a indemnitzar derivades d´un accident de trànsit:  

  • Seqüeles físiques

  Les seqüeles físiques estan determinades en les taules contingudes en la Llei i s'agrupen segons els òrgans afectats:

  a) Sistema nerviós
  b) Òrgans dels sentits, cara i coll.
  c) Sistema múscul esquelètic
  d) Sistema cardiorespiratori
  e) Sistema vascular
  f) Sistema digestiu
  g) Sistema urinari
  h) Sistema reproductor
  i) Sistema glandular endocrí
  j) Sistema cutani

  Cada grup recull de forma específica la valoració de la limitació o pèrdua d'algun òrgan.