El Tribunal Suprem confirma la prohibició d'anar despullat pels carrers de Barcelona

Així s’ha pronunciat aquest l'alt Tribunal al desestimar un recurs interposat per l’Associació de la Defensa del Dret a la Nuesa contra l’ordenança del Ajuntament de Barcelona ...

Així s’ha pronunciat aquest l'alt Tribunal al desestimar un recurs interposat per l’Associació de la Defensa del Dret a la Nuesa contra l’ordenança del Ajuntament de Barcelona que prohibia anar despullat pels carrers de la ciutat, amb l’argument de que el fet d’estar despullat en un espai públic no pot ser considerat com la manifestació del dret fonamental a la llibertat ideològica, que fixa l’article 16 de la Constitució Espanyola.

D’aquesta manera l’Ajuntament de Barcelona pot prohibir i sancionar l’anar despullat pel carrer, l'empara de la Llei Reguladora de les Bases de Regim Local i per afectar directament a les relacions de convivència en espais públics.

Tot i això, el Tribunal Suprem no admet el terme quasi despullat, que fixa l’Ordenança, ja que aquest és un terme contrari al principi de tipicitat. Si que admet, però, que no es pugui anar només amb banyador, si no es als carrers propers a la platja, eliminant expressions com “prenda similar” pel fet de no ser una expressió prou concreta.