GLOSSARI LLEI 2ª OPORTUNITAT

 

  • BEPI (Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet): És la resolució judicial que emet el Jutge i concedeix el perdó dels deutes.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  • AEP (Acord Extrajudicial de Pagaments): És la proposta de pagaments que es fa als creditors per tal d’intentar arribar a un acord sobre els crèdits pendents.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  • MEDIADOR CONCURSAL: És la persona encarregada de mediar entre deutors i creditors per tal d’arribar a un acord de pagaments i, en cas que no sigui possible, presentar al Jutjat la sol·licitud de Concurs Consecutiu.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  • CONCURS CONSECUTIU: És el nom que se li dóna al procediment judicial de la Segona Oportunitat, que consisteix en la presentació d’informes sobre l’estat econòmic del deutor i la liquidació dels seus béns.