admico 3

Llei de la 2ª Oportunitat

 

Si et sents incapaç d’arribar a final de mes o t’estan realitzant embargaments, el nostre equip d’advocats i advocades tenen la solució per desfer-te de tots els deutes i poder començar una nova vida.
 
Deguda la situació de crisi que ens trobem actualment provocada pel COVID-19 i l’anterior que portem arrossegant per la crisi immobiliària, feia insostenible portar una vida plena de préstecs per no poder pagar les factures i deutes que han generat els negocis que amb tanta il·lusió havíem començat. Per tal de paliar amb aquest estat, la Llei de la Segona Oportunitat ens permetrà alliberar-nos d’aquests deutes i poder iniciar un nou camí.
 
Què és?
 
Aquesta Llei va ser aprovada l’any 2015 i permet que qualsevol persona, sigui o no empresària, pugui esborrar els seus deutes amb caràcter permanent per tal d’iniciar un nou projecte de vida. 
 
Requisits:
  • Que el deutor no hagi estat condemnat en sentència ferma per delictes contra el patrimoni, contra l'ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els deu anys anteriors a la declaració de concurs.
  • Que el deute no sigui superior als 5 milions d’euros.
  • Que no s’hagi realitzat aquest mateix procediment en els darrers 10 anys.
  • Ser deutor de bona fe.
 
Procediment:
 
L’objectiu d’aquest procediment és obtenir el Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI), és a dir, el perdó dels deutes. Per tal d’aconseguir-ho, s’haurà de realitzar una fase de mediació concursal prèvia a la declaració de situació de concurs en via judicial.
 
Des d’Arias Advocats creiem en l’aplicació d’aquesta llei, que ha vingut per quedar-se, comptem amb tot un conjunt de professionals dedicats únicament a aquesta especialitat, amb l’objectiu d’ajudar a tothom que estigui en una situació crítica d’insolvència i que necessita ajuda professional per poder tenir una vida econòmica tranquila i de qualitat.