Tot és Possible 02/02/2011 Segones Esposes

Al món han vist la llum diferents clubs de segones esposes. Són col·lectius de dones casades en segones núpcies que de vegades diuen sentir-se com dones de segona. Amb l’advocat Fermí Arias hem repassat què diu exactament la llei al voltant tant d’aquestes com de les primeres dones.
 
Pensió de viduïtat
 
Fins el 2007, la prestació es repartia entre els dos cònjuges beneficiaris de forma proporcional al temps que havien estat casats amb la persona que havia mort. A partir d’aquell any, es va fixar que la primera esposa rebés una pensió compensatòria com a condició per beneficiar-se d’una part de la pensió de viduïtat. Així, en divorcis amb acord mutu, es van fixar petites quantitats en concepte de compensatòria per poder rebre la viduïtat.