Avís Legal

INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer responsabilitat de FERMI ARIAS MARTINEZ, NIF 38501151-W amb domicili professional a C/HERCEGOVINA, Nº33 08006 BARCELONA. Correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

Amb els límits establerts a la llei, FERMI ARIAS MARTINEZ no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d' Internet. Els continguts e informació de les pàgines d' Internet de FERMI ARIAS MARTINEZ estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l' exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d' un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Els materials que es recullen al nostre lloc web no es poden considerar, en cap cas, assessorament jurídic. L'usuari no ha de prendre decisions sobre la base d'aquests materials i, si escau, ha de demanar el corresponent assessorament legal. L'accés als documents no determina que hi hagi cap tipus de relació entre FERMI ARIAS MARTINEZ i els usuaris del lloc web. L'accés a aquests materials no constitueix cap relació entre FERMI ARIAS MARTINEZ i el client.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.ariasadvocats.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FERMI ARIAS MARTINEZ  de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a FERMI ARIAS MARTINEZ o a tercers.

Els serveis que presta FERMI ARIAS MARTINEZ són els acordats a la proposta d'honoraris oferta per l'equip de treball amb què hagi contactat. En cap cas, s'ofereixen serveis a través del lloc web. Si en un futur s'establissin continguts especials restringits a clients o per als que s'hagi de satisfer un preu, s'anunciarà oportunament a través del corresponent avís legal.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Qui accedeix al lloc web ho fa pel seu propi compte i risc. FERMI ARIAS MARTINEZ,  els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o de les omissions que puguin tenir els materials del lloc. FERMI ARIAS MARTINEZ, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc es poden considerar responsables per qualsevol dany que es derivi de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

Les pàgines d’Internet de FERMI ARIAS MARTINEZ, poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, FERMI ARIAS MARTINEZ, no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de FERMI ARIAS MARTINEZ, o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FERMI ARIAS MARTINEZ.

FERMI ARIAS MARTINEZ no pot garantir l'absència de virus o altres elements que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic. Correspon a l'usuari tenir a la seva disposició els elements de protecció necessaris per captar l'existència de tot element que pugui ser potencialment nociu.

De vegades, aquesta web utilitza “cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita al web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies” mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, FERMI ARIAS MARTINEZ, no es responsabilitza de què la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 FERMI ARIAS MARTINEZ no garanteix la disponibilitat permanent del lloc web ni dels serveis que s'hi ofereixen, i queda exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es derivin de la manca de disponibilitat del servei per raons de força major o altres motius aliens a la seva voluntat, així com els que es derivin de necessitats de manteniment, d'actualització o de millora de la pàgina o dels equips i sistemes informàtics.
 
PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta web és propietat de FERMI ARIAS MARTINEZ. Els drets de Propietat Intel·lectual i d' explotació i reproducció d' aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hyperlinks”) que s' estableixin des d' ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FERMI ARIAS MARTINEZ, són propietat exclusiva d' aquesta, tret que s' especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FERMI ARIAS MARTINEZ, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d' aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l' Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FERMI ARIAS MARTINEZ l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de FERMI ARIAS MARTINEZ.

FERMI ARIAS MARTINEZ, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas FERMI ARIAS MARTINEZ els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l'ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.