Incapacitats en l'Àmbit Laboral


Quin tipus d’incapacitat laboral hi ha?
Principalment trobem la Incapacitat Temporal (IT), que és aquella coneguda com a baixa laboral, i la Incapacitat Permanent (IP), que la trobem en diferents graus.

Quins tipus de Incapacitat Permanent hi ha?
La Incapactitat Permanent Parcial (IPP): es dona quan la enfermetat li ha portat a continuar en situació d’incapacitat, li produeix una disminució d’un 33% del seu rendiment en la seva feina.
La Incapacitat Permanent Total (IPT): es dona quan el treballador no pot realitzar la seva feina habitual.
La Incapactitat Permanent Absoluta (IPA): es dona quan el treballador està incapacitat per realitzar qualsevol tipus de feina.
La Gran Invalidesa (GI): es dona en aquelles situacions en les que el treballador no es pot valdre per si mateix com a conseqüència de la incapacitat que pateix i necessita un cuidador per les seves tasques diaries.

Com es sol·licita?
Pot ser sol·licitada per la pròpia Seguretat Social (metge) o pel propi treballador.

Quin són els requisits per sol·licitar-la?
A més de patir unes lesions o patologies que l’impedeixin treballar, ha de complir uns requisits mínims de cotització a la Seguretat Social