Dret de la Competència


Dret privat que regula les obligacions i deures de les empreses dins el mercat, front els consumidors i les demés empreses que hi competeixen. 

  • Competència deslleial: estratègia o comportament d’una empresa en el mercat que busca distorsionar la voluntat del consumidor a través d’unes pràctiques comercials que atempten contra la bona fe o honestedat del comerç, per exemple a través d’actes d’engany, confusió, o imitació respecte altres empreses.  
  • Abús de la posició dominant: que no monopoli ni tampoc el simple fet de tenir una posició dominant, en aquest cas es preveu pel cas que s’estigui abusant de la posició de mercat front els demés competidors de forma injustificada, és a dir, a través de la limitació de la producció d’aquells béns, discriminant a tercers contractants, imposant contractes vinculats o instaurant preus o condicions de forma impositiva i rígida. 
  • Publicitat il·lícita i enganyosa: s’entén com a publicitat il·lícita aquella que atenta contra la dignitat de la persona o vulnera els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola, que infringeixi la normativa que regula expressament la publicitat de determinats productes, i/o la publicitat subliminal. 
  • Ajuts públics en el mercat lliure: tot i que a nivell europeu estan pràcticament prohibides, el cert és que en el territori espanyol es preveu la realització d’informes i propostes per tal de proporcionar a certes empreses avantatges patrimonials a càrrec de fons públics.

 

VIDEOTRUCADA ARIAS ADVOCATS

Seguint les recomanacions sanitàries contra el COVID-19, i les últimes restriccions de mobilitat municipal, posem a disposició dels nostres clients la possibilitat de mantenir reunions telemàtiques. Garantim les reunions mitjançant videoconferències d'alta qualitat de connexió, que ofereixen un diàleg de preguntes i respostes àgil i eficaç, per a la resolució de tots els seus conflictes legals.

Com sol·licitar una videotrucada? La reserva es pot fer trucant al número de telèfon 93.209.31.31 o omplint el formulari del següent link, on s'explica el procediment: http://bit.ly/38EhJYe  

Recordem que seguim oferint les visites presencials i facilitem a qui ho necessiti el justificant de desplaçament.